Αυτόματη μηχανή συγκόλλησης πλαισίων για κασώματα

Αυτόματη Μηχανή Συγκόλλησης Πλαισίων για Κασώματα

SR-FBM-T2

Το SR – FBM – T2 είναι μια αυτόματη μηχανή συγκόλλησης πλαισίων για κασώματα ηλιακών απορροφητών είτε σε μορφή Grid είτε σε Serpentine. Επιλογή μήκους από 900mm έως 2500mm. Το πλάτος κυμαίνεται από το ελάχιστο 800 mm έως το μέγιστο 1300 mm.

SR-FBM-T2

Το SR – FBM – T2 είναι μια αυτόματη μηχανή συγκόλλησης πλαισίων για κασώματα ηλιακών απορροφητών είτε σε μορφή Grid είτε σε Serpentine. Επιλογή μήκους από 900mm έως 2500mm. Το πλάτος κυμαίνεται από το ελάχιστο 800 mm έως το μέγιστο 1300 mm.

mhxnima t2

Προδιαγραφές

Συσκευή-φορέας δύο ανοιγόμενων φορέων για στήριξη συγκόλλησης, εγκάρσια κίνηση γύρω στα 2400 mm διαχειριζόμενη από σερβοκινητήρα.

Δύο συσκευές για κατέβασμα ακροφυσίων που κινούνται στη θέση συγκόλλησης.

Δύο διπλά ακροφύσια οξυγόνου - προπανίου ή βουτανίου με βαλβίδες ασφαλείας.

Δύο μονάδες για αυτόματη τροφοδοσία συγκολλητικού μετάλλου.

orthogonia sr fmb 12

foto analisis

Ανάλυση

Μηχανήματος

Το SR – FBM – T2 είναι μια αυτόματη μηχανή συγκόλλησης πλαισίου ικανή να συγκολλά κασώματα απορρόφησης (χάλκινα ή αλουμινίου). Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με δύο κεφαλές συγκόλλησης ώστε να συγκολλούνται και οι δύο πλευρές του πλαισίου ταυτόχρονα. Τα πλαίσια απορρόφησης τοποθετούνται σε δύο τραπέζια εργασίας που βρίσκονται το ένα απέναντι από το άλλο. Τα τραπέζια περιστρέφονται μέσα και έξω από την περιοχή συγκόλλησης με σύστημα περιστρεφόμενων τραπεζιών. Όταν το πρώτο τραπέζι φορτώνεται με ένα νέο προϊόν προς συγκόλληση, το δεύτερο βρίσκεται στην περιοχή συγκόλλησης και οι δύο κεφαλές εργάζονται ήδη στο αντίστοιχο πλαίσιο. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία συγκόλλησης, τραπέζια εναλλάσσονται αυτόματα.

Λειτουργία Μηχανήματος

Ο χειριστής τοποθετεί το πλαίσιο προς συγκόλληση στο τραπέζι που βρίσκεται έξω από την περιοχή συγκόλλησης.

Το διατεταγμένο πλαίσιο περιστρέφεται στην περιοχή συγκόλλησης.

Οι κεφαλές συγκόλλησης αρχίζουν να συγκολλούν αυτόματα τους σωλήνες και στις δύο πλευρές του πλαισίου.

Ο χειριστής αφαιρεί το έτοιμο πλαίσιο από το τραπέζι, έξω από την περιοχή συγκόλλησης, και τοποθετεί ένα νέο πλαίσιο πάνω του.

Ο χειριστής μπορεί να εισάγει μέσω της οθόνης αφής τις ακόλουθες μεταβλητές:

  • Απόσταση πρώτης σύνδεσης από το άκρο του σωλήνα
  • Αριθμός συνολικών ενώσεων
  • Απόσταση μεταξύ ενώσεων
  • Διάφοροι χρόνοι επεξεργασίας συγκόλλησης
  • Μήκος υλικού πλήρωσης

xaraktiristika eikonas

Χαρακτηριστικά:

Ρυθμιζόμενη προσέγγιση και τροφοδοσία συγκολλητικού μετάλλου.

Διαδρομή προσέγγισης: 25 mm

Διάμετρος μεταλλικού συγκολλητικού μετάλλου: 1 – 2,5 mm

Ρυθμιζόμενη απόσταση μεταξύ των κεφαλών κόλλησης, για την επεξεργασία πλαισίων διαφορετικού μήκους. Η μέγιστη ρύθμιση είναι 1500 mm, με αποτέλεσμα τα πλαίσια με μήκη ανύψωσης μεταξύ 900 mm και 2400 mm.

Το πλάτος του πλαισίου μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 800mm και 1300mm.

Δύο εξαρτήματα στερέωσης πλαισίου ανά τραπέζι. Επιπρόσθετα εξαρτήματα στερέωσης μπορούν να παρέχονται προαιρετικά με επιπλέον κόστος.

Τεχνικά δεδομένα:

Οξειδωτικό αέριο: Οξυγόνο στην είσοδο 4 bar – Κατανάλωση: 15,2 lt/min

Καύσιμο αέριο: Είσοδος προπανίου ή βουτανίου 0,8-1 bar – Κατανάλωση: 0,25 kg/h

Μέταλλο πλήρωσης: Κράμα φωσφόρου χαλκού σε σύρμα διαμέτρου 1,5 mm

Κατανάλωση: 20-25mm/άρθρωση

Μέσος χρόνος κύκλου για 22 σημεία συγκόλλησης: 100 δευτερόλεπτα

Μέσος χρόνος αλλαγής λεωφορείου: 10 δευτερόλεπτα

Μέση ωριαία χωρητικότητα για μοντέλο 11 σωλήνων 100% απόδοση: 33 τεμάχια

Ηλεκτρική Παροχή: N=3KW

Τάση τροφοδοσίας 400 V – 50 Hz τριφασική

Τάση εξοπλισμού ελέγχου 24 V – 50 Hz. Κύριος διακόπτης

Πίεση πεπιεσμένου αέρα: 6 bar

Κατανάλωση αέρα: 5 lt/min

Βάρος μηχανής: 1200 kg

Συνολικό μέγεθος μηχανήματος: 6500x6500x1800 mm

Εγκαταστάσεις και συσκευές ασφαλείας CE:

Ηλεκτρική μονάδα ασφαλείας για τη διαχείριση έκτακτης ανάγκης συνδεδεμένη με το κουμπί έκτακτης ανάγκης.

Συσκευή ελέγχου διαρροής αερίου πλήρης ηλεκτρονικής διαχείρισης.

Μονάδα εγκατάστασης πεπιεσμένου αέρα με ομάδα FRL και βαλβίδες καρούλι ISO 1.

Μονάδα διπλής εγκατάστασης προπανίου με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα διακοπής και βαλβίδα ασφαλείας αντεπιστροφής.

Μονάδα οξυγόνου με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα διακοπής και βαλβίδα ασφαλείας αντεπιστροφής.

Ηλεκτρικός σταθμός σύμφωνα με τα πρότυπα πρόληψης ατυχημάτων, με εξοπλισμό ελέγχου τοποθετημένο σε ξεχωριστό πίνακα ελέγχου, για τη λειτουργία PLC Siemens.

Ακολουθεί τους κανονισμούς 73/23/CEE+CEE/93/68. Κουμπί ελέγχου οξυγόνου.

Διακόπτης ελέγχου αερίου.

Οπτικός συναγερμός για τροφοδοσία N.1 PLC πλήρης με οθόνη προγραμματισμού για τις παραμέτρους του μηχανήματος.

Απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό:

Απαιτείται μόνο ένα (1) άτομο για τη λειτουργία, φόρτωση και εκφόρτωση του μηχανήματος.

Gallery

xaraktiristika eikonas
xaraktiristika eikonas
xaraktiristika eikonas
xaraktiristika eikonas
xaraktiristika eikonas
xaraktiristika eikonas
xaraktiristika eikonas
xaraktiristika eikonas
xaraktiristika eikonas
xaraktiristika eikonas
xaraktiristika eikonas