Αυτόματη Μηχανή Συγκόλλησης άκρων πλαισίων σωλήνων χαλκού

Αυτόματη Μηχανή Συγκόλλησης Άκρων Πλαισίων Σωλήνων Χαλκού

SR - HSB - R6/2

Το SR - HSB - R6/2 w είναι ένα σύστημα συγκόλησης για συγκόλληση χάλκινων ρακόρ σε σωλήνες ενός ηλιακού συλλέκτη.

SR - HSB - R6/2

Το SR - HSB - R6/2 w είναι ένα σύστημα συγκόλησης για συγκόλληση χάλκινων ρακόρ σε σωλήνες ενός ηλιακού συλλέκτη.

Έχει 6 σταθμούς και 2 υποδοχές προϊόντος για κάθε σταθμό:

 1. Σταθμός Φόρτωσης
 2. Σταθμός Προθέρμανσης
 3. Σταθμός συγκόλλησης
 4. Σταθμός Ψύξης
 5. Σταθμός Καθαρισμού με Νερό
 6. Ελεύθερος Σταθμός

B

Αποτελείται από

 • Έναν ηλεκτροκινητήρα με έναν ρότορα 6 θέσεων
 • 2 ηλεκτροκινητήρες με κεφαλές περιστροφής σωλήνων. Οι κεφαλές κινούνται κάθετα με πνευματικό κύλινδρο
 • Έναν ηλεκτροκινητήρα για την ρύθμιση του ύψους της προαναφερθείσας κεφαλής
 • 2 κυκλώματα αερίου προπανίου/οξυγόνου
 • 2 αυτόματους κινητήρες για την τροφοδοσία μετάλλου
 • Κύκλωμα καθαρισμού με νερό

C

D

Προδιαγραφές
 • Μήκος του σωλήνα που θα επεξεργαστεί: 800 - 1350 χιλιοστά
 • Διάμετρος σύρματος γέμισης: 1 - 2,5 χιλιοστά
 • Υλικό σύρματος γέμισης: κράμα χαλκού φωσφόρου σε σύρμα διαμέτρου 1,5 χιλιοστών
 • Αέρια ψήσιμου: Οξυγόνο / Προπάνιο
 • Συμπιεσμένος αέρας: 6 bar
 • Παραγωγικότητα: περίπου 420 τεμάχια ανά 8 ώρες
 • Ηλεκτρική ισχύς: 0,75 kW - 380 V / 50Hz

Λειτουργία Μηχανήματος

Ο χειριστής φορτώνει χειροκίνητα 2 σωλήνες στον περιστροφικό δίσκο.

Ο σωλήνας που πρόκειται να συγκολληθεί περιστρέφεται αυτόματα στον σταθμό προθέρμανσης και στη συνέχεια στον σταθμό συγκόλλησης, επιτρέποντας στον χειριστή να αφαιρέσει χειροκίνητα το τελικό προϊόν στον σταθμό φόρτωσης/εκφόρτωσης και να φορτώσει νέες σωληνώσεις.

Gallery

xaraktiristika eikonas
xaraktiristika eikonas
xaraktiristika eikonas
xaraktiristika eikonas
xaraktiristika eikonas
xaraktiristika eikonas
xaraktiristika eikonas
xaraktiristika eikonas